Trước giờ phát bằng, đông đảo người thân, bạn bè của các tân cử nhân đã đến kín cả hội trường

Cả hội trường đều xúc động khi người thân của ông Sổm Chay Mùa vàng già - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Xiêng Khoảng mang di ảnh của ông lên nhận bằng Thạc sỹ