Nằm trong chương trình tình nguyện năm 2013 của Đoàn trường, ngày 6 tháng 7 năm 2013, Đội sinh viên tình nguyện (SVTN) quốc tế Trường Đại học Vinh đã lên đường đến nước Cộng hòa DCND Lào để triển khai các hoạt động tình nguyện. Tham gia tiễn các chiến sĩ tình nguyện đi làm nhiệm vụ có PGS. TS Ngô Đình Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường.
          Theo quyết định thành lập của Nhà trường, Đội SVTN quốc tế năm nay có 22 thành viên, trong đó có 01 cán bộ trực tiếp phụ trách quản lý, 15 sinh viên và 06 lưu học sinh đang học tại Trường. Sau khi trải qua các vòng phỏng vấn trực tiếp, Ban Tổ chức đã lựa chọn 21 tình nguyện viên (trên tổng số hơn 50 sinh viên đăng ký tham gia) và tổ chức 5 buổi tập huấn về các kỹ năng hoạt động tình nguyện quốc tế, những điều SVTN cần làm...
 
 
Đội SVTN hoạt động tại tỉnh Xiêng Khoảng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà trường trước khi lên đường

         Đoàn trường đã xâu nối, liên hệ và làm công tác tiền trạm với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) để phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tình nguyện viên triển khai các công việc tại Lào. Trong thời gian 01 tháng hoạt động (từ 6/7 đến 5/8/2013), nhiệm vụ chủ yếu của Đội SVTN quốc tế là: Dạy Tiếng Việt cho cán bộ, học sinh Lào; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh về Trường và làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh Lào có nguyện vọng đăng ký học tập tại Đại học Vinh; Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với nhân dân nước bạn Lào ...

Chụp ảnh cùng các bộ Tỉnh đoàn tỉnh Xiêng Khoảng tại cột mốc biên giới  (Nậm Cắn, Kỳ Sơn)

                                                                                                                                                                   Bài Anh Chương; ảnh Minh Giang