Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên 2012, tích cực hưởng ứng tháng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và Hội thi “ Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cho sinh viên các ngành ngoài sư phạm, trong thời gian qua, Trường Đại học Vinh sôi nổi với các hoạt động rèn nghề cho các sinh viên ngoài ngành sư phạm. Các hoạt động này nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy - học, tổ chức các hoạt động rèn nghề cho sinh viên; nâng cao hiểu biết nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, chuẩn bị tốt cho thực tập tốt nghiệp đồng thời tạo phong trào thi đua sôi nổi đối với công tác rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên toàn trường. BBT website xin giới thiệu tới các bạn một số hình ảnh hoạt động của sinh viên: