Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, hiện nay các đơn vị chủ trì cụm thi đã hoàn thành việc xếp phòng thi, các đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) đã chuyển Giấy báo dự thi cho thí sinh. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số thí sinh tự do dự tuyển vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia; một số thí sinh bị sai thông tin ĐKDT kể cả thông tin về môn thi.
            Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT, các đại học, học viện, các trường đại học (các trường) chủ trì cụm thi thực hiện các công việc sau:
            1. Các sở GDĐT:
            a) Chỉ đạo các đơn vị ĐKDT:
            - Tập hợp các đề nghị sửa chữa sai sót trong dữ liệu ĐKDT của thí sinh (theo mẫu đính kèm công văn), đối chiếu với hồ sơ gốc (phiếu  đăng ký dự thi số 1) và gửi về sở GDĐT tổng hợp để chuyển cho các Hội đồng thi trước ngày 24 tháng 6 năm 2015;
            - In và gửi Giấy báo dự thi đã cập nhật các sửa chữa cho thí sinh trước ngày 27 tháng 6 năm 2015.
            b) Sửa chữa thông tin ĐKDT của thí sinh thuộc cụm thi tại tỉnh (nếu có) và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
            2. Các trường chủ trì cụm thi:
            a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ĐKDT đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2015 của thí sinh tự do dự tuyển vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển nhưng chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia. In và chuyển giấy báo dự thi cho các thí sinh này;
            b) Tiếp nhận đề nghị sửa chữa thông tin ĐKDT của thí sinh từ các sở GDĐT và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Hoàn thành việc sắp xếp phòng thi cho thí sinh có thay đổi về môn thi trước ngày 26 tháng 6 năm 2015.
            3. Để đảm bảo không gây ra các xáo trộn về phòng thi đã sắp xếp, các trường có thể đánh số báo danh bổ sung cho các thí sinh mới đăng ký dự thi và bố trí các thí sinh này cũng như các thí sinh đề nghị sửa chữa các sai sót về môn thi ở các phòng thi riêng. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ cấp tài khoản để Hội đồng thi do trường đại học chủ trì có thể nhập hồ sơ cho thí sinh đăng ký bổ sung.
            Kết quả xử lý, đề nghị các trường, các sở GDĐT báo cáo Bộ GDĐT (qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng Hà Nội, emai: thi-ts@moet.edu.vn) trước ngày 28 tháng 6 năm 2015. 
            Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm:
            3030_BGDDT_KTKDCLGD.PDF 
 
Theo Bộ GD&ĐT