Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh năm 2009 tại Cụm thi Vinh, trong các ngày từ 26 - 28/5/2009, Trường Đại học Vinh tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi tuyển sinh cho hơn 3.000 sinh viên, học viên cao học. Tham gia tập huấn, sinh viên và học viên của Nhà trường được học tập kỹ về Quy chế thi, bồi dưỡng nghiệp vụ coi thi, quán triệt những nội dung mới, thay đổi của kỳ thi tuyển sinh năm 2009.
 
ThS. Nguyễn Xuân Bình - Phó Trưởng Phòng Đào tạo lên lớp
 
Sinh viên, học viên cao học tham dự tập huấn
 
Sau đợt tập huấn, tất cả các học viên đều phải trải qua kỳ kiểm tra. Hội đồng tuyển sinh Cụm thi Vinh chọn những học viên đạt yêu cầu làm cán bộ coi thi, phục vụ cho Kỳ thi tuyển sinh năm 2009.
Lịch tập huấn của các đơn vị như sau:
 

 

TT
Thời gian
Đơn vị
Địa điểm
1
Sáng 26/5/2009
Khoa CNTT, Ngữ Văn
Hội trường A
2
Sáng 27/5/2009
Khoa Toán, Địa lý, Ngoại ngữ
Hội trường A
3
Chiều 27/5/2009
Khoa Vật lý, Lịch sử, Thể dục
Hội trường A
4
Sáng 28/5/2009
Khoa Hoá, Sinh, Chính trị, GDQP
Hội trường A
5
Chiều 28/5/2009
Khoa Tiểu học, Sau ĐH
Hội trường A