Trung tâm Phục vụ sinh viên thông báo cho các bạn sinh viên đã đăng ký tham gia chương trình dự án sinh viên nói trên, 14h ngày 13 tháng 5 năm 2011 có mặt tại phòng học trực tuyến A4201 để dự Lễ Khai giảng Khóa học. Những sinh viên đã đăng ký mà chưa làm thủ tục hoặc muốn đăng ký tham gia khóa học thì liên hệ tại Văn phòng Trung tâm Phục vụ sinh viên (SĐT: 0383.856701 - 0989255138 gặp cô Như).