Được sự cho phép và ủy quyền của Ban giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Phục vụ sinh viên phối hợp với các cơ sở Đào tạo lái xe có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức các lớp Đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và mô tô hạng A1 tại trường Đại học Vinh cho các đối tượng học viên, sinh viên của nhà trường. Với mục tiêu nhằm phục vụ tốt nhất cho các đối tượng người học, các học viên tham gia chương trình sẽ được học lý thuyết và thực hành tại trường, sẽ được cho mượn phương tiện để tập luyện, được tham gia Hội thi Lái xe an toàn do Trung tâm Phục vụ sinh viên và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Thông tin về chương trình đào tạo cụ thể như sau:
1. Hồ sơ:
Học viên nạp hồ sơ tại Văn phòng Trung tâm Phục vụ sinh viên, bao gồm:
- Bản Photo CMTND
- Ảnh 3x4 (hạng A1: 04 cái; hạng B1 và B2: 12 cái).
2. Kinh phí:
a. Đối với hạng A1:
- Học phí: 70.000đ
- Lệ phí: 125.000đ (bao gồm lệ phí dự thi, lệ phí cấp bằng, tiền tài liệu, giấy khám sức khỏe).
- Tổng: 195.000đ (Một trăm chín lăm ngàn đồng)
b. Đối với hạng B1:
- Học phí: 2.720.000đ
- Lệ phí: 670.000đ
- Chênh lệch xăng dầu: 300.000đ
- Tổng: 3.690.000đ (Ba triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)
c. Đối với hạng B2:
- Học phí: 3.240.000đ
- Lệ phí: 670.000đ
- Chênh lệch xăng dầu: 300.000đ
- Tổng: 4.210.000đ (Bốn triệu hai trăm mười  ngàn đồng)
3. Liên hệ
Học viên, sinh viên có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ và nạp hồ sơ tại: Trung tâm phục vụ sinh viên trường Đại học Vinh. ĐT: 0383.856701, DĐ: 0943.016.586 (anh Quyến) hoặc 0989.255.138 (Chị Như).