THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy
đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng.
 
          Căn cứ công văn số 5321/BGDĐT-GDĐH ngày 16/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2012;
          Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 3101/UBND ngày 14 tháng 9 năm 2012;
          Căn cứ Quyết định số 4054/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao chỉ tiêu cho trường Đại học Vinh tuyển sinh đại học hệ chính quy đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng,
          Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch xét tuyển đại học hệ chính quy đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng năm 2012 như sau:
          1. Đối tượng xét tuyển:
          Thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh năm 2012 vào trường Đại học Vinh và các trường Đại học khác trong cả nước theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm (kể cả điểm khu vực và điểm ưu tiên nếu có) đạt từ mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
          2. Địa bàn tuyển sinh:
          Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
          3. Ngành và khối xét tuyển:
          Ngành Kỹ thuật xây dựng, mã ngành D580208, khối A và A1
          4. Chỉ tiêu xét tuyển: 100 chỉ tiêu
          5. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Vinh
          6. Thời gian và địa điểm nạp hồ sơ:
          Từ ngày 10/10/2012 đến 17h00 ngày 30/11/2012, tại phòng Đào tạo trường Đại học Vinh, địa chỉ 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
          Hoặc phòng Đào tạo trường Đại học Hà Tĩnh, địa chỉ 447 đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh. 
          Lưu ý: Thí sinh Nạp giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2012, bản chính có dấu đỏ của trường.
 
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                          
                                                                                                     (Đã ký)
 
 
                                                                                       PGS.TS. Đinh Xuân Khoa