Từ ngày 15 tháng 9 năm 2012, Trường Đại học Vinh đã gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh đợt 2 năm 2012.
            Danh sách thí sinh trúng tuyển đã được đăng tải trên website của Trường Đại học Vinh.
            Thời gian nhập học từ ngày 21 tháng 9 năm 2012 đến 24 tháng 9 năm 2012.
            Thí sinh đã có trong danh sách trúng tuyển trên website của Trường Đại học Vinh nếu chưa nhận được Giấy báo, thí sinh vẫn đến Trường làm thủ tục nhập học.

            Các thí sinh đến muộn, nhập học tại Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh (phía tay phải sân trường từ ngoài vào).