THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN KHÓA 53
VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRUNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
 
Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học phần Giáo dục Quốc phòng sẽ được thực hiện với khối lượng 8 tín chỉ. Nhà trường triển khai thực hiện từ khóa 53 và tổ chức học tập trung tại Trung tâm GDQP của Trường đặt tại cơ sở II; thời gian học tập và thi kết thúc học phần trong 4 tuần lễ. Cụ thể như sau:
 
I. Học kỳ I: Tổ chức học GDQP cho các ngành
  1. Từ ngày 03/09/2013 đến ngày 29/09/2013: các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Công nghệ thông tin, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Sinh học, Sinh học, Sư phạm Địa lý, Khoa học Môi trường.
  2. Từ ngày 30/09/2013 đến ngày 27/10/2013: các ngành Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật Xây dựng.
  3. Từ ngày 28/10/2013 đến ngày 24/11/2013: các ngành Nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế đầu tư, Nuôi trồng thủy sản, Kế toán, Kỹ thuật điện tử, truyền thông.
  4. Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 30/12/2013: các ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng CTGT, Kỹ thuật Điều khiển&Tự động hóa, Khoa học máy tính, Công nghệ thực phẩm, Sư phạm Hóa học, Giáo dục thể chất.
 
II. Học kỳ II: Các ngành còn lại
III. Lưu ý:.
  1. Sinh viên K53 thuộc ngành học nào thì phải đăng ký học học phần Giáo dục Quốc phòng theo đúng kế hoạch thời gian của Nhà trường.
  2. Sinh viên học chưa đạt kết quả theo quy định sẽ được bố trí vào kỳ hè.
  3. Sinh viên ở, sinh hoạt tập trung trong Ký túc xá của Nhà trường tại cơ sở II. Việc ăn uống Nhà trường sẽ có kế hoạch và thông báo cho sinh viên trước khi vào học.
 
Sinh viên khóa 53 cần nắm vững Kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014 (theo file đính kèm) để bố trí lịch đăng ký học và kế hoạch cá nhân cho phù hợp.
 

 

 
Nghệ An, ngày 12 tháng 08 năm 2013
TL HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
(Đã ký)
TS. Nguyễn Xuân Bình