Nhà trường đã tạo lập địa chỉ thư điện tử (email) có tên miền của Trường Đại học Vinh (@vinhuni.edu.vn) cho sinh viên khóa 56 (nhập học đợt 2).

Mật khẩu đăng nhập lần đầu là ngày tháng năm sinh của sinh viên, gồm 10 ký tự dạng dd/mm/yyyy.

Địa chỉ email này sẽ là kênh quan trọng hỗ trợ sinh viên trong việc tiếp cận các thông tin của Nhà trường.

Tất cả các địa chỉ email đều được xây dựng từ thông tin của sinh viên theo nguyên tắc dễ nhớ và phù hợp.

Chi tiết có trong tệp đính kèm: Danh sách địa chỉ email

Mọi trường hợp cần hỗ trợ xin liên lạc theo địa chỉ email hotrosv@vinhuni.edu.vn để được giúp đỡ