THÔNG BÁO
 
V.v hoãn tổ chức Lễ khai giảng khoá 51 và tuyên dương sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc năm học 2009 - 2010
 
 
                                Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị
 
 
                Ngày 13 tháng 10 năm 2010, Nhà trường đã có Thông báo số: 2468/CTCT-HSSV về việc tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 51 và tuyên dương sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc năm học 2009 - 2010.
                Do thời tiết xấu nên Ban Giám hiệu Nhà trường quyết định hoãn tổ chức Lễ khai giảng khoá 51 và tuyên dương sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc năm học 2009 - 2010.
                Thời gian tổ chức Lễ khai giảng khoá 51 và tuyên dương sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc năm học 2009 - 2010; tập huấn sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc; đi dâng hoa, báo công ở Quảng trường Hồ Chí Minh, Nhà trường sẽ thông báo sau.
                Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo để cán bộ công chức, sinh viên khoá 51 và các sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc biết để thực hiện.
 
 
                                                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                                             (đã ký)
 
                                                                                                                                 PGS.TS. Phạm Minh Hùng

Thong_bao_lui_lich_khai_giang_101810102602.doc