Kính gửi :    - Các đồng chí trưởng khoa đào tạo đại học.

                     - Sinh viên các lớp khoá 48 – Hệ chính quy.
       
Căn cứ tình hình thực tế của sinh viên khoá 48, để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc đi lại trước và sau Tết, Nhà trường quy định  cách tổ chức, sắp xếp lịch thi như sau:
        1 - Huỷ lịch thi của khoá 48 (đã thông báo) vào các ngày ở tuần đầu tiên sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão ( tuần từ 14/02 đến 20/02/2011).
        2 - Tuần đầu tiên sau khi đi thực tập về ( từ ngày 18/04  đến 24/ 4/ 2011), các sinh viên khoá 48 cần dự thi các học phần đến trực tiếp đăng ký tại Trung tâm đảm bảo chất lượng để được bố trí thi.
        3 - Trường sẽ không tổ chức thi cho các sinh viên còn nợ tiền học nâng điểm, học lại và các khoản kinh phí khác đối với nhà trường.
        Đề nghị các đồng chí trưởng các khoa đào tạo đại học, lớp trưởng các lớp sinh viên khoá 48 - hệ chính quy thông báo cho các thành viên của đơn vị mình được biết để thực hiện.