1. Thời gian

1.1. Kế hoạch học tập các môn bổ túc kiến thức cho thí sinh thuộc diện phải bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Chính trị thực hiện từ ngày 27 tháng 02 năm 2016 (Lịch học cụ thể kèm theo).

1.2. Kế hoạch học tập các môn bổ túc kiến thức cho thí sinh thuộc diện phải bổ túc kiến thức dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2016 (Lịch học cụ thể kèm theo).

1.3. Kế hoạch học tập các môn bổ túc kiến thức cho thí sinh thuộc diện phải bổ túc kiến thức dự thi vào các chuyên ngành khác, căn cứ vào số lượng đăng ký và các điều kiện cụ thể sẽ thực hiện từ 19 tháng 03 năm 2016 (Thời gian, địa điểm học tập sẽ thông báo sau trên website Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Đào tạo liên tục Trường Đại học Vinh).

2. Học phí

Các thí sinh đã đăng ký dự thi tại Trường Đại học Vinh thuộc diện phải bổ túc kiến thức đóng học phí theo quy định của Trường tại Trung tâm Đào tạo liên tục (Tầng 1 nhà A0, Trường Đại học Vinh) trong giờ hành chính từ thứ 2 ngày 28/02/2016 đến thứ 6 ngày 02/03/2016.

Các thí sinh đã đăng ký dự thi tại Trường Đại học Vinh, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long, Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Tây Nguyên thuộc diện phải bổ sung kiến thức đóng học phí tại địa điểm thu Hồ sơ tuyển sinh của các Trường nói trên chậm nhất vào ngày học đầu tiên của môn học đầu tiên.

3. Địa điểm

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh học và thi các học phần bổ túc kiến thức tại các địa điểm đăng ký tuyển sinh.

4. Đối với các lớp Bổ túc kiến thức ngoài trường, các khoa đào tạo bố trí giảng viên đảm bảo 01 giảng viên giảng dạy tối thiểu 02 học phần.


Xem File đính kèm!