1. Đối tượng tham gia:

Giáo viên các bậc học và cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu trình độ Ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-  Học viên cao học các cơ quan, đơn vị ngoài Trường yêu cầu chuẩn đầu ra Thạc sĩ, đầu vào Nghiên cứu sinh.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời gian tổ chức thi: Chủ nhật, ngày 10/01/2016.

3. Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Vinh

4. Lệ phí dự thi:

- Tiếng Anh bậc 2/cấp độ A2:  1.500.000 đồng/học viên;

- Tiếng Anh bậc 3/cấp độ B1:  2.500.000 đồng/học viên.

5. Lệ phí cấp chứng chỉ: 500.000 đồng/chứng chỉ/cấp độ

6. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm);

- 02 ảnh 3 x 4;

- Bản sao chứng minh nhân dân;

Nộp hồ sơ trước ngày 08/01/2016.

7. Địa chỉ nộp hồ sơ và kinh phí dự thi: Trung tâm đào tạo liên tục, Trường Đại học Vinh, tầng 2, nhà A0, điện thoại: 0383.733.666, trực tiếp cô Phạm Thị Quỳnh Như, chuyên viên Trung tâm, số điện thoại:0989.255138.

8. Lưu ý: thí sinh phải mang theo chứng minh nhân dân gốc để kiểm tra, nhận diện trước khi vào phòng thi.

Mẫu đơn xin thi cấp chứng chỉ tiếng Anh

Thông báo lịch thi đợt 1, tháng 1/2016