1. Đối tượng tham gia:

Giáo viên các bậc học và cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu trình độ Ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-  Học viên cao học các cơ quan, đơn vị ngoài Trường yêu cầu chuẩn đầu ra Thạc sĩ, đầu vào Nghiên cứu sinh.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời gian tổ chức thi : Ngày Chủ nhật (31/01/2016).

3. Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Vinh

4. Lệ phí dự thi và cấp chứng chỉ (không bao gồm kinh phí ôn tập):

Tiếng Anh bậc 2/cấp độ A2      : 2.000.000 đồng/người

Tiếng Anh bậc 3/cấp độ B1      : 3.000.000 đồng/người

Tiếng Anh bậc 4/cấp độ B2      : 4.000.000 đồng/người

Tiếng Anh bậc 5/cấp độ C1      : 4.500.000 đồng/người        

   (trong đó đã bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ: 500.000 đồng/chứng chỉ/cấp độ)

5. Hồ sơ đăng ký dự thi nạp trước ngày 26/01/2016, bao gồm:

- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm)

- 02 ảnh 3 x 4

- Bản sao chứng minh nhân dân

6. Địa chỉ liên hệ để nộp hồ sơ đăng ký và kinh phí dự thi: Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Vinh, tầng 2, nhà A0. Điện thoại: 0383.733.666, trực tiếp cô Phạm Thị Quỳnh Như, chuyên viên Trung tâm, số điện thoại: 0989.255138.

7. Lưu ý thí sinh phải mang theo chứng minh nhân dân gốc để kiểm tra nhận diện trước khi vào phòng thi.

Mẫu đơn xin thi cấp chứng chỉ!