1. Thời gian thi: Ngày 09/4/2016

- Buổi sáng: Từ 7h00’;                       

- Buổi chiều: Từ 13h30’.

2. Danh sách và phòng thi: Ở file đính kèm.

3. Lưu ý:

- Học viên xem số báo danh, phòng thi cụ thể theo file đính kèm;

- Khi dự thi, học viên phải mang phù hiệu (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

- Để điều chỉnh, bổ sung thông tin, học viên liên hệ: Trung tâm Đào tạo Liên tục, tầng 1, nhà A0; điện thoại: 0383.733666 hoặc 0949 785.557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như).

lan 2 danh sach phong thi b1 k22 3 ky nang 1.xls

lan 2 danh sach phong thi cao hoc k22 thi van dap 1.xls