1. Đối tượng 
    
- Sinh viên có nhu cầu học tập bồi dưỡng sử dụng thiết bị dạy học trong trường phổ thông.
    - Giáo  viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông (Trường tiểu học, THCS, THPT, vv…).  
   - Người có trình độ nghề nghiệp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên sẽ được tuyển vào làm viên chức làm công tác thiết bị dạy học.
      2. Đăng ký học và Lịch khai giảng

      a. Đăng ký theo đơn vị tập thể: Các đơn vị/lớp: gửi công văn; Lập danh sách theo lớp gửi về Trường qua đường Bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp qua phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh. 

    b. Đăng ký theo cá nhân hồ sơ gồm
    
1. Đơn đăng ký học (Theo mẫu): 01 bản
    2. Sơ yếu lý 
lịch (Theo mẫu): 01 bản
    3.  Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp có công chứng; sinh viên có xác nhận của Nhà trường đang học.
    4. Ảnh (cỡ 3x4): 2 cái (ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh)
    5. 
Phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận: 02 cái

    Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
      - Lệ phí hồ sơ : 50.000đồng/hồ sơ (gửi cùng hồ sơ). 
      - Bậc Tiểu học kinh phí: 1.500.000 đồng/học viên/khoá.
      Bậc THCS , THPT kinh phí: 1.800. 
000 đồng/học viên/khoá.

    c. Dự kiến thời gian khai giảng
            - Khi nhận đủ 15 hồ sơ/lớp Nhà trường thông báo lịch khai giảng cho học viên.
            Thời gian học:
+ Bậc Tiểu học : 15 ngày học liên tục và 1 ngày làm bài kiểm tra kết thúc học phần.
                + Bậc THCS, THPT : 19  ngày học liên tục và 1 ngày làm bài kiểm tra kết thúc học phần.
 - Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông”theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
           Thông tin chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh. Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 038.3856394. 0946210419  Email:phonglk@vinhuni.edu.vn;