TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRUNG TÂM TT-TV                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Nguyễn Thúc Hào
 
 
THÔNG BÁO
MỞ LỚP “KỸ NĂNG KHAI THÁC THÔNG TIN VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN”
CHO SINH VIÊN KHÓA 51
 
 
                  Kính gửi:        Lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 51
 
Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào Đại học Vinh (Tòa nhà 7 tầng) là Thư viện điện tử hiện đại nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Thư viện có hơn 300 máy tính cấu hình cao, được kết nối mạng Internet tốc độ cao (20Mb). Vốn tài liệu phong phú, ngoài các loại sách tài liệu Trung tâm có rất nhiều cơ sở dữ liệu sách điện tử và giáo trình bài giảng điện tử, đặc biệt trong năm qua thư viện mới bổ sung hơn 9.000 tên giáo trình bài giảng điển tử (CSDL toàn văn) bao gồm:
1.      Giáo trình bài giảng tiếng việt:
- Giáo trình công nghệ thông tin:                                                                                  76 giáo trình;
- Giáo trình Khoa học kỹ thuật (ĐTVT, Vật lý, xây dựng, điện, cơ khí…):           756 giáo trình;
- Giáo trình Kinh tế, Kế toán, QTKD, TCNH:                                                            664 giáo trình;
- Giáo trình KHTN (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa lý, Khoa học trái đất,…):               534 giáo trình;
- Giáo trình KHXH (Văn, Sử, GDCT, GDTH, Tiểu thuyết, Truyện, … ):            1698 giáo trình;
- Giáo trình Công nghệ môi trường:                                                                           81 giáo trình;
- Giáo trình Công nghệ sinh học:                                                                               68 giáo trình;
- Giáo trình Nông nghiệp:                                                                                         450 giáo trình;
- Các loại (Phim khoa học, kỷ yếu hội thảo, KQ nghiên cứu KH, TC Nông nghiệp,…):      
                                                                                                                                        1245 phim;
- CSDL Nông nghiệp trên CD-ROOM:                                                                    1844 giáo trình;
2.      Giáo trình bài giảng tiếng Anh:
- Giáo trình bài giảng tất cả các chuyên ngành: trên 1.000 giáo trình;
3.      Luận văn thạc sỹ, luận văn tốt nghiệp đại học:
- Các ngành Khoa học tự nhiên: trên 3.500 luận văn;
- Các ngành Khoa học Xã hội: trên 3.000 luận văn;
Ngoài các CSDL trên, Trung tâm còn có nguồn CSDL Proquest Central là một Bộ Cơ sở dữ liệu (CSDL) trực tuyến (online) với hơn 11 ngàn CSDL bao gồm các lĩnh vực khoa học cơ bản. Proquest cho phép truy cập tới hơn 13.000 tạp chí (với 8.000 tạp chí toàn văn) và 3000 báo cáo về lĩnh vực công nghiệp, 45.000 bài mô tả sơ lược về thương mại, 30.000 luận văn, luận án toàn văn. Với các tạp chí, báo cáo, luận văn và luận án trên đã tạo nên một bộ sưu tập tạp chí và các ấn phẩm định kỳ cơ bản hoàn chỉnh về tất cả các lĩnh vực với các thông tin cần thiết.
Để giúp sinh viên đầu khóa có những hiểu biết cơ bản về kỹ năng khai thác thông tin và sử dụng thư viện, tải (Download) các cơ sở dữ liệu điện tử (CSDL toàn văn) là giáo trình bài giảng của các giảng viên trong và ngoài trường, các CSDL trực tuyến (online), … Đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ. Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc tổ chức mở lớp Kỹ năng khai thác thông tin và sử dụng thư viện cho học sinh sinh viên khóa 51.
Hình thức học tập:
 - Học viên được truyền thụ trực tiếp bằng các bài giảng điện tử thông qua hệ thống máy chiếu Projector, sau đó thực hành tại phòng máy tính nối mạng Internet.
Yêu cầu:
Thời gian và lệ phí học: Học viên được học 2 buổi lý thuyết và 3 buổi thực hành; Lệ phí học: 25.000đ/học viên/khóa học.
Sau khi kết thúc khóa học mỗi học viện sẽ được cấp một tài khoản (Account) có trị giá 25.000đ để tải (Download) giáo trình bài giảng, luận văn, CSDL điện tử ở mục 1, mục 2, mục 3.
- Trung tâm Thông tin – Thư viện chỉ cấp thẻ thư viện cho những học sinh sinh viên đã học lớp Kỹ năng khai thác thông tin và sử dụng thư viện”.
- Lớp trưởng nộp danh sách, lệ phí học và đăng ký lịch học trước ngày 28/10/2010 tại văn phòng Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào (Tầng 1, Tòa nhà 7 tầng, gặp cô Thái Hoa, ĐT: 0383 555145, DĐ: 0973 956085).                                                          

          TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO

 

 

thong_bao_HDSD-TV_K51_102010164643.doc