Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trường Đại học Vinh thông báo về việc nhận phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2012 như sau:
      1. Thời gian nhận phúc khảo: Từ ngày 26/6/2012 đến hết ngày 10/7/2012.
      2. Hồ sơ phúc khảo gồm có:
            - Đơn xin phúc khảo (có mẫu kèm theo);
            - 01 phòng bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;
            - Lệ phí phúc khảo: 25.000 đồng/môn.
      3. Địa điểm nhận phúc khảo:
      Nộp trực tiếp cho cô Nguyễn Thị Kim Nhung - Chuyên viên Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
      Điện thoại: 038.3856394.
      Trân trọng thông báo!
 

Thong_bao_phuc_khao_10_Chuyen_122606172512.doc 
 

Don_phuc_khao_10_Chuyen_122606172522.doc