1. Đơn vị tuyển dụng: Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, Huyện đoàn, Hội Nông dân Huyện Tương Dương.
2. Đối tượng số lượng tuyển dụng:
2.1. Tuyển dụng vào cơ quan Huyện ủy: 2 người.
Yêu cầu: 1 người tốt nghiệp nhóm ngành xã hội, 1 người tốt nghiệp nhóm ngành kinh tế, tài chính hoặc kế toán.
2.2. Tuyển dụng vào Mặt trận Tổ quốc Huyện: 1 người.
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học nhóm ngành xã hội.
2.3 Tuyển dụng vào Huyện Đoàn: 2 người, trong đó:
- Xét tuyển 1 công chức cấp xã vào chức danh Phó bí thư Huyện đoàn.
- Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học, có thới gian công tác ở cấp xã trên 60 tháng, hiện là ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn.
- Thi tuyển 1 người vào làm cán bộ Huyện đoàn.
-Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học, có năng khiếu làm công tác đoàn,
dưới 25 tuổi.
2.4. Tuyển dụng vào Hội nông dân Huyện: 1 người.
Yêu cầu: Tốt nghiệp nhóm ngành nông , lâm nghiệp.
3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
4. Hồ sơ dự tuyển:
- 01 đơn xin việc viết tay;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (không quá 6 tháng);
- 01 Giấy khám sức khỏe thời hạn không quá 6 tháng; 01 bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao CMND, các văn bằng chứng chỉ.
 5. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ:
        Sinh viên nộp hồ sơ tại Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1 nhà A0 (gần Hội trường A) Điện thoại: 0383.856701 hoặc liên hệ: Ban Tổ chức Huyện ủy Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
 Nhận hồ sơ kể từ ngày 01 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2012
Lưu ý: hồ sơ không trúng tuyển không trả lại