Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà là đơn vị có mối quan hệ hợp tác với trường Đại học Vinh trên nhiều lĩnh vực. Hiện tại, để phục vụ nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở nhiều vị trí khác nhau. Đối tượng, số lượng, yêu cầu, chế độ đãi ngộ và mô tả công việc chi tiết của từng vị trí ở file đính kèm.

        Liên hệ: Nếu cần có thêm thông tin, sinh viên liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0383.856701 hoặc 0913.973880.

141111_141411085410.PNS.Thong_bao_tuyen_dung0001_(1)_(1)_(1).pdf