Tiếp theo thông báo số 2 về kỳ thi tuyến sinh sau đại học khóa 18 đợt 1 năm 2010 Trường Đại học Vinh thông báo như sau:
   1. Môn thi ngoại ngữ tiếng Anh sẽ thi theo HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN với thời gian làm bài là 90 phút.
    2. Thời gian thi: Trường Đại học Vinh đã làm công văn đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian thi là ngày 26,27,28 tháng 3 năm 2010. Hiện nay đang chờ Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khi nào có Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  Nhà trường sẽ thông báo cụ thể).