Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2010 học tập tại trường Đại học Vinh:

Thong_bao_tuyen_sinh_2010_Vinh(new)_092812141549.doc 
 

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2010 học tập tại trường Đại học Sài Gòn:

Thong_bao_tuyen_sinh_2010_SG(new)_092812141541.doc 

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2010 học tập tại trường Đại học Đồng Tháp:

Thong_bao_tuyen_sinh_2010_DT(new)_092812141514.doc