Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ quyết định số 8568/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho trường Đại học Vinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng, Trường Đại học Vinh thông báo về việc mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng” như sau:

I.  ĐỐI T­ƯỢNG BỒI D­ƯỠNG
1. Giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ s­ư phạm.
2. Những ngư­ời có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.
3. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý nhà nư­ớc, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trư­ờng đại học, cao đẳng.
4. Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các tr­ường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các tr­ường đại học, cao đẳng.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
+ Đào tạo theo các hình thức: Đào tạo tập trung; Đào tạo theo hợp đồng đào tạo với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; Đào tạo theo hình thức tích luỹ các môn học; Người học có thể đăng ký học theo hình thức tích luỹ dần các môn học, khi học xong mỗi môn trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành môn học, khi tích luỹ đủ các môn học theo chương trình đào tạo, Trường Đại học Vinh sẽ cấp chứng chỉ.
+ Công tác tổ chức đào tạo, kiểm tra và thi học phần được thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thời gian học (các lớp học tại trường) Nhà trường tổ chức lớp học ban ngày, buổi tối hoặc thứ 7, chủ nhật và học trong hè (theo đăng ký của học viên)
IV. HỌC PHÍ
Người học (hoặc cơ quan cử đi học) đóng học phí theo quy định của trường Đại học Vinh.         
V. HỒ SƠ
1. Phiếu đăng ký học (theo mẫu của trường), có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
2. Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.
3. Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.
4. Hai phong bì có dán tem, ghi tên, địa chỉ người nhận.
5. 3 ảnh 4x6cm (1 ảnh dán vào phiếu đăng ký học, 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở măt sau ảnh)
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:
+ Thời gian: Liên tục phát hành và nhận hồ sơ từ ngày 02/4/2009 (trong giờ hành chính các ngày trong hàng tuần) đối với các lớp học tại trường; đối với các lớp ngoài trường theo thoả thuận của hợp đồng đào tạo.
+ Địa điểm: Văn phòng khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Vinh.
Thông tin chi tiết xin liên hệ qua: Văn phòng khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Vinh (Điện thoại: 0383.855.723); hoặc Thầy Minh, Trưởng khoa Giáo dục tiểu học (Di động: 0912.022.119); hoặc Thầy An, Trợ lý đào tạo, khoa Giáo dục tiểu học (Di động: 912.742.787; Email: giaoductieuhocdhv@yahoo.com .