BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
        Số: 1798/TB-ĐHV                                                                           Nghệ An, ngày 22 tháng 6 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học chính quy năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
             Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:
            I. Các ngành đào tạo cử nhân

 

1. Toán học
 7. Kế toán
13. Ngữ Văn
2. Tin học
 8. Tài chính Ngân hàng
14. Lịch sử
3. Toán - Tin ứng dụng
 9. Quản trị kinh doanh
15. Công tác xã hội
4. Hoá học
10. Luật học
16. Hướng dẫn Du lịch
5. Sinh học
11. Chính trị - Luật
 
6. Khoa học Môi trường
12. Tiếng Anh
 

 

            II. Các ngành đào tạo kỹ sư

 

1. Công nghệ Thông tin
 4. Công nghệ thực phẩm
 7. Nuôi trồng thuỷ sản
2. Điện tử Viễn thông
 5. Quản lý đất đai
 8. Nông học
3. Kỹ thuật xây dựng
 6. QL Tài nguyên & MT
 9. Khuyến nông & PTNT

 

            III. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy từ năm 2011 trở về trước, đúng ngành nghề đào tạo, đúng ngoại ngữ theo học. Sinh viên tốt nghiệp năm 2012 phải đạt từ loại khá trở lên.
            Lưu ý: Ngoại ngữ II của ngành Cử nhân Tiếng Anh là Tiếng Pháp; Môn Ngoại ngữ của các ngành còn lại là Tiếng Anh
            IV. Môn thi tuyển: Môn Cơ sở và môn Chuyên ngành
            V. Hình thức đào tạo: Học tập trung theo chương trình đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm thứ 3. Kết thúc khoá học được cấp bằng đại học chính quy.
            Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chủ động lựa chọn các môn học, thời gian học, lớp học phù hợp với kế hoạch cá nhân.
            VI. Thời gian thi tuyển: Ngày 11 tháng 8 năm 2012.
            VII. Học phí: Do người học đóng theo quy định của Trường Đại học Vinh.
            VIII. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 16/7/2012 đến 31/7/2012 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh.
 
            HỒ SƠ DỰ THI gồm có:
           1. Phiếu đăng ký dự thi (số 1 và 2);
           2. Bằng Tốt nghiệp cao đẳng (Bản sao công chứng);
           3. Bảng ghi kết quả học tập hệ cao đẳng chính quy (01 bản gốc + 01 bản photo công chứng);
           4. Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng (Bản sao công chứng, nếu có);
           5. Sơ yếu lý lịch;
           6. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
           7. 02 ảnh 4 x 6 (Mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);
           8. 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;
           9. Lệ phí đăng ký dự thi + Lệ phí dự thi: 120.000đ + 130.000đ = 250.000đ
           Lưu ý: Thí sinh đã học môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ở trường cao đẳng có chứng chỉ mới được miễn học 2 môn học này khi vào học đại học. Trường hợp đã học nhưng chưa có chứng chỉ thì nộp bảng điểm và học bổ sung những nội dung còn thiếu theo quy định của Trường Đại học Vinh.
 
            Mọi chi tiết xin liên hệ:
            Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An,
            ĐT: 038.3856.394,
            website: vinhuni.edu.vn.
 
                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                               PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

Thong_bao_tuyen_sinh_lien_thong_CD_len_DH_chinh_quy_2012.doc