Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2010 như sau:
 
I. THỜI GIAN VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:
- Thời gian đào tạo: 3 đến 4 năm đối với người đã có bằng thạc sĩ; 4 đến 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.
Các chuyên ngành đào tạo:
1. Toán giải tích
2. Đại số và Lý thuyết số
3. Hình học và Tôpô
4. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán
5. Lý thuyết Xác suất thống kê toán
6. Quang học
7. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
8. Hoá hữu cơ
9. Thực vật học
10. Lý luận ngôn ngữ
 
II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
            Người dự tuyển NCS phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:
1. Có một trong hai bằng tốt nghiệp sau:
a. Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành, hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Những trường hợp chuyên ngành phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển thì điểm trung bình tốt nghiệp cao học phải được xếp từ hạng “Khá” trở lên.
b. Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển. Điểm trung bình tốt nghiệp Đại học phải được xếp hạng “Giỏi”.
2. Có một bản đề cương về dự định nghiên cứu:
            a. Trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được;
            b. Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo;
            c. Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;
            d. Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp;
            e. Đề xuất người hướng dẫn trên cơ sở đồng thuận bằng văn bản của người được đề xuất.
3. Có hai thư giới thiệu:
            a. Hoặc của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như GS, PGS hoặc học vị TS cùng chuyên ngành;
            b. Hoặc của một nhà khoa học có chức danh khoa học như GS, PGS hoặc học vị TS cùng chuyên ngành và của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh;
            c. Những người giới thiệu ở khoản 3a hoặc 3b cần ít nhất 06 tháng cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phảm chất của người dự tuyển, cụ thể:
            - Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
            - Năng lực hoạt động chuyên môn;
            - Phương pháp làm việc;
            - Khả năng nghiên cứu;
            - Khả năng làm việc theo nhóm;
            - Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
            - Triển vọng phát triển về chuyên môn;
            - Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu làm NCS.
4. Về công trình khoa học:
Người dự tuyển phải có ít nhất một bài báo có nội dung phù hợp với chuyên ngành dự tuyển, được công bố trên các tạp chí khoa học ngành trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.
5. Về thâm niên công tác:
Người dự thi phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngành đăng ký dự tuyển. Sinh viên tốt nghiệp hạng “Giỏi” được xét dự tuyển ngay.
6. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển NCS. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt, không có tiền án - tiền sự và hiện không vi phạm pháp luật.
7. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Vinh(đóng học phí, kinh phí đào tạo và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành Luận án Tiến sĩ).
 
III. XÉT TUYỂN:
            Năm 2010 tuyển NCS thông qua việc đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh. Việc đánh giá kiến thức chuyên ngành và đề cương NCS được ghép lại và gọi chung đánh giá Hồ sơ chuyên môn. Như vậy thí sinh phải tham gia:
Trình bày hồ sơ chuyên môn trước Hội đồng;
Thi môn ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C (thi cùng đợt với tuyển sinh cao học)      
Các trường hợp miễn thi môn Tiếng Anh phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Tiếng Anh; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại các nước nói tiếng Anh; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Anh không qua phiên dịch;
+ Có chứng chỉ Tiếng Anh của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền với yêu cầu đạt trình độ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45, hoặc IETLS 4.5 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày nạp Hồ sơ dự tuyển.
           
IV. HỒ SƠ CHUYÊN MÔN DỰ TUYỂN:
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Vinh);
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc Chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm ở cơ quan, đơn vị Nhà nước); lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh;
3. Bản sao bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (hoặc bản sao bằng đại học và bảng điểm đại học đối với người dự tuyển từ đại học xếp hạng “Giỏi”) có công chứng Nhà nước;
4. Công văn giới thiệu đi dự thi và xác nhận thâm niên công tác của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu);
5. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn để xác nhận kinh nghiệm và thâm niên công tác;
6. Bản sao, chụp các bài báo khoa học đã công bố;
7. Đề cương nghiên cứu của người dự thi nghiên cứu sinh;
8. 02 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học GS, PGS, hoặc học vị TS cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học dự kiến sẽ làm cán bộ hướng dẫn luận án;
9. Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
10. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do Bệnh viện đa khoa (tuyến huyện trở lên) cấp;
11. Hai ảnh màu mới chụp (cỡ 4 x 6) ghi rõ họ tên, chuyên ngành đăng ký dự thi phía sau ảnh.
12. Bốn phong bì có dám tem ghi rõ địa chỉ của người dự thi.                        
V. ĐIỀU KIỆN, QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC:
- Công chức thoả mãn các điều kiện nêu trong Điều 20, Nghị định 18/2010 ngày 05/03/2010 của Chính phủ, nếu đi đào tạo Sau đại học sẽ đ­ược hư­ởng các quyền lợi và trách nhiệm ghi trong các Điều: 21, 22, 23 của Nghị định này.
- Không áp dụng các Điều: 21, 22, 23 của Nghị định nói trên đối với công chức không đáp ứng một trong các khoản ghi trong Điều 20 của Nghị định.     
VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:
Nhận hồ sơ: Từ 25/05/2010 đến hết ngày 30/7/2010, lệ phí xử lý hồ sơ: 100.000đ.
Thời gian xét tuyển và thi: cuối tháng 08 năm 2010 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau)
Địa điểm xét tuyển và thi: Trường Đại học Vinh
     Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Khoa Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Vinh,  số 182 Lê Duẩn – Thành phố Vinh – Nghệ An, số điện thoại: (038).3855773
     Trường Đại học Vinh kính đề nghị Quý cơ quan phổ biến rộng rãi Thông báo này để những người có đủ điều kiện dự thi nộp Hồ sơ đúng thời hạn.                                               
                                                                                                              
                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Vụ GDĐH;
- Các phòng ban chức năng có liên quan;
- Các đơn vị và các nhân có liên quan;
- Lưu: HC-TH, SĐH.
 
 
                                                                                        PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hợi