THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 giáo viên
Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2013
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
Triển khai thực hiện Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề; Căn cứ Quyết định số 4539/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN; Căn cứ Công văn số 820/BGDĐT-GDQP ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 GDQP-AN, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN năm 2013 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH    
1. Đại học văn bằng 2, thời gian đào tạo 18 tháng tập trung
- Giáo viên hiện đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có chứng chỉ giáo viên GDQP-AN hệ đào tạo ngắn hạn (06 tháng) do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm ngành GDQP-AN ghép môn (Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Chính trị - Giáo dục Quốc phòng, Lịch Sử - Giáo dục Quốc phòng...).
- Đối tượng đã tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn (06 tháng) giáo viênGDQP-AN do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm ngànhGDQP-AN ghép môn như trên.
2. Đại học văn bằng 2, thời gian đào tạo 24 tháng tập trung
Đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác.
II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
1. Học tập trung theo chương trình đào tạo giáo viên GDQP-AN văn bằng 2, trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Vinh.
2. Địa điểm đào tạo: Tại Trường Đại học Vinh hoặc tại các cơ sở giáo dục nếu được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo và có số lượng học viên từ 35 trở lên.
3. Kết thúc khoá học được cấp bằng đại học chính quy.
III. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
- Xét tuyển hồ sơ.
- Danh sách cử đi học của các Sở Giáo dục và Đào tạo (kèm theo hồ sơ xét tuyển ).
V. HỒ SƠ XÉT TUYỂN gồm:
            1. Đơn xin học;
            2. Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng);
            3. Chứng chỉ giáo viên GDQP-AN, hệ ngắn hạn (bản sao công chứng);
            4. Sơ yếu lý lịch;
            5. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
            6. Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp);
            7. 02 ảnh 4x6cm (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);
            8. 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;
            9. Lệ phí xét tuyển: 100.000đ.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ
            Từ ngày 15/4 đến 15/5/2013; Tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh
 
Thông tin tuyển sinh liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh
            Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
            Tel: 038.3856.394; Website:vinhuni.edu.vn
Hoặc trực tiếp các số điện thoại sau:
            - Ông Trương Xuân Dũng - Phó Giám đốc TTGDQP: 01628.966888
            - Ông Phan Anh Hùng - Chuyên viên Phòng Đào tạo: 0912.542423

 

  

 

Thong_bao_dao_tao_VB_2_GDQP-AN_(chuan)_131903165754.doc