Trường Đại học Vinh liên kết với Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên mở 02 lớp liên thông từ trung cấp lên đại học, từ cao đẳng lên đại học hệ vừa làm vừa học ngành Thư viện và Thiết bị trường học.