Từ năm học 2011 – 2012 trường THPT Chuyên – Đại học Vinh không tuyển hệ không chuyên.
            Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2011 – 2012 Trường Đại học Vinh tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên như sau:
          Hệ chuyên (hệ A): Toán, Tin, Lý, Hóa, Tiếng Anh: 500 chỉ tiêu
          Hệ chuyển đổi (hệ A’): Toán, Tin, Lý, Hóa, Tiếng Anh: 150 chỉ tiêu
          + Hệ A’ dành cho những thí sinh không đạt điểm chuẩn vào hệ A và có điểm kế cận sẽ được xét tuyển và hệ A’ theo quy định điểm chuẩn của Hội đồng tuyển sinh.
          + Học sinh học ở hệ A’ sẽ được chuyển lên học ở hệ chuyên (A) nếu sau khi kết thúc học kỳ thứ nhất có kết quả học tập và rèn luyện tốt.

Thông_báo_tuyển_sinh_vào_lớp_10_trường_thpt_chuyên_-_ĐHV_năm_học_2011-2012_112903152230.doc