Hồ sơ ĐKXT gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh về Phòng Đào tạo trường Đại học Vinh - 182 - Đường Lê Duẩn - TP Vinh -Nghệ An từ ngày 25/8/2008 đến hết giờ giao dịch thông lệ của bưu điện 10/09/2008.
      Hồ sơ ĐKXT gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường (bản gốc phiếu số 1) + Lệ phí xét tuyển 20.000 đ/TS + 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

      Phòng Đào tạo