1. Trước khi nghỉ Tết, các phòng ở phải kiểm tra cửa, khoá và chốt cửa cẩn thận. Những phòng nào hư hỏng cửa, khoá, chốt cửa phải báo ngay cho Trung tâm Phục vụ sinh viên (PVSV) để Nhà trường sửa chữa.