Ngày 15/12/2014, Trường Đại học Vinh nhận được Quyết định số 5731/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho Trường Đại học Vinh, trong đó có nguồn kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2014 cho học sinh, sinh viên.

Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí của sinh viên đại học hệ chính quy và học sinh trường THPT chuyên. Trường Đại học Vinh thông báo:
09 giờ 00', ngày 22/12/2014, Nhà trường bắt đầu thực hiện việc chi trả tiền miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2014 - 2015 cho sinh viên hệ chính quy và học sinh trường THPT chuyên (chi trả trong giờ hành chính). 
         Vậy, Nhà trường thông báo để các khoa đào tạo, trường THPT chuyên, các lớp trưởng thông báo cho các học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí biết để trực tiếp đến phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường (Tầng 3, Nhà A1) để nhận kinh phí.
 
Lưu ý: Khi đến nhận tiền, học sinh, sinh viên phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác có liên quan.
 
                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH