1. Đối với những sinh viên đang học ôn các lớp do Nhà trường tổ chức:

Nhà trường sẽ tổ chức thi thành 2 đợt và cho sinh viên đăng kí theo nguyện vọng cá nhân, cụ thể:

- Đợt 1: Thi vào các ngày 09;10/4/2016, sinh viên đăng kí thi đợt này nộp lệ phí trước ngày 31/3/2016;

- Đợt 2: Thi vào các ngày 23;24/4/2016, sinh viên đăng kí thi đợt này nộp lệ phí trước ngày 10/4/2016;

- Lệ phí thi + cấp chứng: Một triệu đồng/1sv/1đợt thi.

Yêu cầu những sinh viên đã đăng kí thi,  nộp tiền lệ phí đúng thời gian quy định để Nhà trường bố trí lịch thi.

2. Đối với những sinh viên chưa đăng kí học ôn hoặc chưa đăng kí thi:

- Nhà trường tiếp tục mở các lớp ôn thi, dự kiến sẽ khai giảng vào ngày 04/4/2016. Sinh viên có nhu cầu học ôn, đăng kí tại Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 nhà A0; Điện thoại: 0383.733666; 0949.785557 (cô Như); 0983.488296 (cô Mai); 0917.761289 (cô Hà).

- Những sinh viên không có nhu cầu học ôn, đề nghị nộp lệ phí thi để nhà trường lên danh sách và bố trí lịch thi.

Lưu ý:  Địa điểm nộp lệ phí thi: tầng 1, sảnh nhà B2.