1. Đối tượng: Những sinh viên đã hoàn thành 2 học phần tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 đạt từ điểm D trở lên (tính đến ngày 29/02/2016) nhưng chưa đăng ký học và thi theo quy định. (Sinh viên có thể đăng ký thi trực tiếp hoặc đăng ký học ôn rồi thi, tùy theo khả năng và nguyện vọng của mỗi sinh viên).

2. Thời hạn đăng ký: Sinh viên phải đăng ký trước ngày 29/02/2016 để Nhà trường sắp xếp, bố trí lịch học và thi.

3. Địa điểm:

- Sinh viên đăng ký thi: Nộp lệ phí thi tại Phòng Thu học phí, tầng 1, sảnh nhà B2.

- Sinh viên đăng ký học: Nộp học phí ôn tập (theo cấp độ đăng ký) tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0 (cạnh phòng họp A0).

Lệ phí thi và học phí ôn tập thu theo quy định của Nhà trường đã được thông báo.

Chi tiết liên hệ: 0383.733666; 038.3855452 số máy lẻ 399 hoặc 0949.785557 (Cô Phạm Thị Quỳnh Như).