1Đối tượngNhững sinh viên đã hoàn thành 2 học phần tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 đạt từ điểm D trở lên nhưng chưa đăng ký học và thi theo quy định.

2Thời hạnSinh viên phải đăng ký trước ngày 26/3/2016 để Nhà trường sắp xếp, bố trí lịch học và thi. Dự kiến các lớp học sẽ triển khai vào cuối tháng 3/2016.

3. Địa điểm:

- Sinh viên đăng ký thi: Nộp lệ phí thi tại Phòng thu học phí, tầng 1, sảnh nhà B2.

- Sinh viên đăng ký học: Nộp học phí ôn tập (theo cấp độ đăng ký) tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0 (cạnh phòng họp A0).

4. Lưu ý:

- Lệ phí thi và học phí ôn tập thu theo quy định của Nhà trường đã được thông báo.

Chi tiết liên hệ: 0383.733666; 038.3855452 số máy lẻ 399 hoặc 0949.785557 (Cô Phạm Thị Quỳnh Như).

- Sinh viên có thể đăng ký thi trực tiếp hoặc đăng ký học ôn rồi thi, tùy theo khả năng và nguyện vọng của mỗi sinh viên.