Kính gửi:   
- Lớp trưởng, Bí thư các lớp học sinh, sinh viên
- Lớp trưởng các lớp học viên cao học.
 
Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Phục vụ sinh viên đã thành lập Câu lạc bộ Gia sư Trường Đại học Vinh. Đây là CLB Gia sư duy nhất do Nhà trường tổ chức thành lập và quản lý. Mục đích chính của việc thành lập Câu lạc bộ Gia sư là nhằm giới thiệu cho sinh viên tham gia dạy thêm, dạy kèm. Đồng thời, thông qua Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm sẽ xây dựng đội ngũ cộng tác viên để tổ chức các mô hình giúp đỡ Lưu học sinh nước ngoài, đặc biệt là LHS Lào học tiếng Việt và các môn văn hóa khác. Góp phần cải thiện, nâng cao năng lực và kết quả học tập của sinh viên quốc tế nói chung, sinh viên Lào nói riêng trong quá trình học tập tại trường. Để Câu lạc bộ gia sư hoạt động có hiệu quả, chúng tôi cần tuyển cộng tác viên là các bạn sinh viên cho các vị trí sau:
1. Cộng tác viên bán chuyên trách:
- Nhiệm vụ: tham gia tổ chức và điều hành hoạt động của CLB cùng Ban chủ nhiệm.
- Yêu cầu: năng động, nhiệt tình, có khả năng tổ chức, có phương tiện đi lại.
2. Cộng tác viên dạy các môn văn hóa từ lớp 1 đến lớp 12.
- Yêu cầu: chịu khó, nhiệt tình, có kiến thức và kỹ năng sư phạm, học lực đạt từ Trung bình khá trở lên.
3. Cộng tác viên giúp đỡ Lưu học sinh Lào
- Nhiệm vụ: tham gia dạy kèm, giúp đỡ LHS Lào học tiếng Việt và học các môn văn hóa khác.
- Yêu cầu: nhiệt tình, chịu khó, tinh thần tình nguyện cao.
 
Quyền lợi của các cộng tác viên:
- Được hưởng những quyền lợi kinh tế theo nội dung hợp đồng và các hỗ trợ khác theo quy định của CLB.
- Căn cứ vào quá trình hoạt động và mức độ đóng góp, Ban chủ nhiệm CLB sẽ đề xuất với Nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội và các đơn vị liên quan có hình thức khen thưởng xứng đáng cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho CLB.
- Được cấp thẻ thành viên, cộng tác viên của Câu lạc bộ.
Trung tâm Phục vụ sinh viên đề nghị Lớp trưởng các lớp, Bí thư các chi đoàn triển khai thông tin này cho các bạn sinh viên trong lớp biết và đăng ký tham gia Câu lạc bộ.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Câu lạc bộ Gia sư Trường Đại học Vinh, (Văn phòng Trung tâm Phục vụ sinh viên). ĐT: 0383.856701. DĐ: 0974.943.777 (anh Minh) hoặc 0943.016.586 (anh Quyến). Website: vinhuni.edu.vn/Trung tâm Phục vụ sinh viên.
Lưu ý: Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách sinh viên đăng ký (có biểu mẫu đính kèm) gửi về Văn phòng Trung tâm Phục vụ sinh viên