Nhằm khuyến khích và nâng cao ý thức học tập, trau dồi kỹ năng tiếng Anh, giúp sinh viên có được vốn ngoại ngữ cần thiết để đáp ứng được đòi hỏi của các nhà tuyển dụng sau khi ra trường, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Học viện Anh ngữ AMA cấp 4 học bổng toàn phần và một số suất học bổng bán phần cho học sinh, sinh viên trường Đại học Vinh. Cụ thể như sau:

- Đối tượng: học sinh, sinh viên có nhu cầu thật sự và nghiêm túc trong việc học tiếng Anh, ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn, có kết quả học tập tốt, có nhiều đóng góp cho các hoạt động đoàn thể của nhà trường;

- Địa điểm học: Học viện Anh ngữ AMA, 191, đường Lê Duẩn, T.p Vinh      (đối diện cổng chính Đại học Vinh);

- Thời gian đăng ký: Trước 20/4;

- Thời gian học: Bắt đầu học trong tháng 4 và tháng 5;
   Học sinh, sinh viên quan tâm, liên hệ tại Văn phòng Trung tâm HTSV&QHDN để đăng ký, dự xét.