Theo đó, Nhà trường sẽ tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 cho sinh viên hệ chính quy khóa 54 (bao gồm cả sinh viên liên thông) vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 17/01/2015 và triển khai trong 6 tuần. Nội dung thi bao gồm 4 kỹ năng đọc, nghe, nói, viết. Sinh viên thi không đạt ở lần thi thứ nhất phải đăng ký học ôn tập để thi đợt sau theo như thông báo số 3657/TB-ĐHV ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Kinh phí thi bao gồm: 1.000.000 đ/sv, trong đó: lệ phí thi là 500.000đ/sv và lệ phí cấp chứng chỉ là 500.000đ/sv. Sinh viên nộp kinh phí (theo danh sách lớp) tại Trung tâm Đào tạo liên tục trước thời gian thi tối thiểu 5 ngày.

Nội dung chi tiết: Xem File đính kèm!