Sinh viên cần lưu ý một số nội dung sau:

- Đối tượng: Những sinh viên khóa 54 (hệ đào tạo 4 năm) đáp ứng yêu cầu theo quy định của Nhà trường, có tên trong danh sách ở file đính kèm (được lập theo đơn vị lớp, khoa).

- Thời gian nộp kinh phí từ ngày 11/01/2016 đến 15/01/2016, theo lịch như sau:

+ Ngày 11 & 12/01/2016: Sinh viên các khoa Sư phạm Ngữ văn, sư phạm Toán, Sinh học, Vật lý & Công nghệ, Nông Lâm Ngư, Luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng (tổng số: 729 sinh viên).

+ Ngày 13, 14 & 15/01/2016: Sinh viên các khoa Lịch sử, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Địa lý & Quản lý tài nguyên, Điện tử viễn thông, Hóa học, Giáo dục, Giáo dục chính trị (tổng số: 1085 sinh viên).

- Thời gian thi: ngày 23,24/01/2016.

- Thời gian công bố lịch và phòng thi: ngày 19/01/2016 trên trang cá nhân và website trường.

Lưu ý: Những sinh viên có tên trong danh sách nhưng trước đó đã đăng ký học ôn tập, cần liên hệ với Trung tâm Đào tạo liên tục để xác nhận lại thông tin.

Thông báo kinh phí

ds b1 cac lopkhoa.zip