1. Đối tượng dự thi:

- Giảng viên, giáo viên các bậc học và cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị có yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

-  Học viên cao học, Nghiên cứu sinh các cơ quan, đơn vị ngoài Trường theo yêu cầu chuẩn đầu ra Thạc sĩ, Tiến sĩ.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời gian tổ chức thi: Liên tục vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

3. Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Vinh.

4. Lệ phí dự thi:

Tiếng Anh bậc 1/cấp độ A1:  1.500.000 đồng/học viên;

Tiếng Anh bậc 2/cấp độ A2:  2.000.000 đồng/học viên;

Tiếng Anh bậc 3/cấp độ B1:  2.500.000 đồng/học viên;

Tiếng Anh bậc 4/cấp độ B2:  3.500.000 đồng/học viên;

Tiếng Anh bậc 5/cấp độ C1:  4.000.000 đồng/học viên.

5. Lệ phí cấp chứng chỉ: 500.000 đồng/chứng chỉ/cấp độ.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

- Đơn xin đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm);

- 02 ảnh 3 x 4;

- Bản sao chứng minh nhân dân.

7. Địa chỉ liên hệ để nộp hồ sơ đăng ký và kinh phí dự thi:

Trung tâm Đào tạo liên tục Trường Đại học Vinh - Tầng 2, nhà A0; điện thoại: 0383.733.666.

Cô Phạm Thị Quỳnh Như, chuyên viên Trung tâm; di động: 0989.255138.

Thầy Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Đào tạo - Tuyển sinh; di động: 0904.395625.