»

Thông báo về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy

Thứ sáu - 06/05/2016 05:43

Theo kế hoạch thời gian đào tạo đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Nhà trường sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy từ 16-18/6/2014. Để hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp đúng thời hạn, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số : 1525/ĐHV-ĐT
V/v triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 16  tháng 5  năm 2014
 

 
            Kính gửi :  Trưởng các đơn vị.
 
            Theo kế hoạch thời gian đào tạo đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Nhà trường sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy từ 16-18/6/2014. Để hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp đúng thời hạn, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau :
1. Các khoa đào tạo:
            - Hoàn thành việc tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 51 hệ chính quy.
- Kiểm tra, rà soát các học phần, số tín chỉ đã tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy của tất cả sinh viên khóa 51 theo khung chương trình đào tạo chính quy, liên thông, ngành 2 để xét công nhận tốt nghiệp.
            - Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng rà soát điểm của các học phần của toàn khóa học, kịp thời vào điểm các học phần, khóa luận tốt nghiệp và 2 học phần chuyên môn thay thế đối với số sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp, điểm của sinh viên học ngành 2, sinh viên liên thông, lưu học sinh trước ngày10/6/2014.
- Thông báo cho sinh viên hoàn thành học phí và các khoản kinh phí khác trước khi xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại rèn luyện và ghi vào lý lịch sinh viên.
- Rà soát các sinh viên vi phạm kỷ luật bị cảnh cáo cấp Trường trở lên, sinh viên có khối lượng các học phần bị điểm F phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình để hạ bậc đối với loại xuất sắc và giỏi.
- Thông báo cho sinh viên khóa 50 trở về trước (ngành 1 và ngành 2) chưa được xét ở đợt trước nhưng nay đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp.
- Thành lập Hội đồng và tiến hành xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 51 và xét bổ sung cho sinh viên 50 trở về trước (ngành 1 và ngành 2), nộp Biên bản họp, danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, không đủ điều kiện tốt nghiệp, phân loại xếp hạng tốt nghiệp và các bảng biểu tổng hợp nộp về Trường (qua Phòng Đào tạo) trước ngày 14/6/2014.
Sau khi có kết quả xét công nhận tốt nghiệp ở cấp khoa, các khoa có trách nhiệm thông báo đến từng sinh viên để sinh viên kiểm tra, đối chiếu và đính chính sai sót về thông tin cá nhân, kết quả xếp loại (nếu có) và báo cáo về Phòng Đào tạo để chính xác hóa trước khi họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cấp Trường.
2. Phòng Đào tạo
- Lập các biểu mẫu, quy trình hướng dẫn và chuẩn bị các văn bản liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp.
- Rà soát, kiểm tra tính chính xác các thông tin và điều kiện xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên theo quy chế đào tạo, lập danh sách sinh viên đề nghị công nhận tốt nghiệp trình Hội đồng.
            3. Trung tâm Đảm bảo chất lượng:
            - Tổ chức lên kế hoạch thi và chấm thi, đôn đốc và phối hợp các khoa đào tạo kịp thời vào điểm các học phần thi. Chốt điểm vào 17h ngày 10/6/2014 để xét công nhận tốt nghiệp.
- Kiểm tra, rà soát phần mềm quản lý điểm và dữ liệu kết quả học tập, đảm bảo tính chính xác, kịp thời cho xét công nhận tốt nghiệp.
4. Trung tâm Thể dục thể thao và khoa Giáo dục Quốc phòng:
- Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức thi, chấm thi, nhập điểm môn học GDTC, GDQP-AN cho các đối tượng sinh viên khóa 51 chính quy.
- Lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDTC, GDQP-AN cho các sinh viên khóa 51 đủ điều kiện theo khoản 4, điều 15, Quy định số 868/QĐ-ĐHV về đánh giá kết quả học tập của sinh viên đối với các môn học GDTC và GDQP-AN.
5. Phòng CTCT-HSSV:
            - Kiểm tra, rà soát những sinh viên đã bỏ học, sinh viên đã có Quyết định kỷ luật buộc thôi học nhưng vẫn còn tên trên hệ thống mạng, các sinh viên đã quá thời hạn được theo học tại Trường để làm thủ tục xóa tên và ấn định danh sách xét công nhận tốt nghiệp.
            - Phối hợp với các khoa cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin của sinh viên (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, giới tính) trên hệ thống mạng CMC để làm hồ sơ tốt nghiệp và in cấp các loại chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp.
- Rà soát và lập danh sách sinh viên thuộc diện bị kỷ luật cảnh cáo trở lên trong danh sách sinh viên giỏi, xuất sắc để hạ bậc xếp hạng tốt nghiệp theo quy chế đào tạo.
6. Phòng Kế hoạch-Tài chính
Rà soát, kiểm tra sinh viên cuối khoá còn thiếu học phí, các khoản kinh phí liên quan và cung cấp danh sách cho phòng Đào tạo, Phòng CTCT-HSSV, các khoa đào tạo để kịp thời thông báo cho sinh viên và xử lý trước khi xét công nhận tốt nghiệp.
 
Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị sắp xếp kế hoạch và thực hiện theo đúng các nội dung, thời hạn đã nêu trên ./.
 

Nơi nhận:
- Như k/g;
- BGH để b/c;
- Đăng Website và eOffice của trường;
- Lưu: HCTH, ĐT.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
PGS.TS. Phạm Minh Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
Đăng lúc: 01-03-2016 06:45:40 AM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 2646

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32986

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1372523

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:35 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:12 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:56 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:37 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:16 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:38 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:17 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:18:43 PM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Lương Văn Chánh
    + Đ/C: Huỳnh Văn Bánh , Quảng Ninh