1. Đối tượng, số lượng, giá trị học bổng:

- Đối tượng: là sinh viên người Việt Nam, hệ chính quy đang học tập trung tại Trường Đại học Vinh.

- Số lượng: 02 suất, 5 triệu đồng/suất.

2. Điều kiện, tiêu chí xét

2.1. Điều kiện bắt buộc:

- Sinh viên chưa từng được nhận học bổng của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam hoặc chưa được nhận học bổng nào của các cơ quan, tổ chức khác trong năm 2015 (tính đến ngày 25/10/2015).

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Những trường hợp khó khăn khác, nếu không có chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo thì cần nêu rõ và chi tiết hoàn cảnh gia đình (trong phần khai lý lịch hồ sơ).

2.2. Điều kiện ưu tiên:

- Sinh viên có địa chỉ thường trú tại các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

- Sinh viên mồ côi cha, mẹ.

- Sinh viên có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh, bị khuyết tật.

- Đạt kết quả tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học trong năm học 2014 - 2015.

- Có hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu nạn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2014 - 2015.

3. Hồ sơ xét học bổng:

- Công văn đề nghị xét trao học bổng của Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh; kèm danh sách trích ngang hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của sinh viên (có mẫu kèm theo).

- Đơn đăng ký học bổng (có mẫu kèm theo).

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có).

- Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học; thành tích  cứu người, cứu nạn; thành tích trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (nếu có).

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên photo.

4. Quy trình, thủ tục:

Các khoa thông báo rộng rãi để sinh viên biết đầy đủ thông tin về chương trình học bổng này; hướng dẫn sinh viên phù hợp với đối tượng, tiêu chí nêu trên lập hồ sơ để tham gia dự xét.

Danh sách, hồ sơ dự xét học bổng đề nghị các đơn vị gửi về Trường qua Trung tâm Đào tạo Liên tục trước 16h00’ ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Cong van Hoc bong.doc

Đơn đăng ký học bổng.doc