Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ mức điểm sàn xét tuyển Đại học và Cao đẳng năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ hướng dẫn số 2636/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 4 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển các nguyện vọng kì thi đại học, cao đẳng năm 2012; Căn cứ chỉ tiêu và kết quả thi của các thí sinh đăng kí xét tuyển vào trường Đại học Vinh năm 2012; Căn cứ Điểm chuẩn trúng tuyển Nguyện vọng 1 các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Vinh năm 2012; Trường Đại học Vinh thông báo về xét tuyển bổ sung các ngành đại học chính quy năm 2012 như sau:
1. Đối tượng xét tuyển
         Thí sinh đã tham dự kì thi tuyển sinh vào trường Đại học Vinh và các trường Đại học khác trong cả nước theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tổng điểm (kể cả điểm khu vực và điểm ưu tiên nếu có) đạt từ mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung các ngành Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản, Kỹ sư Nông học (Nông nghiệp) và Kinh tế nông nghiệp (mức điểm xét tuyển bổ sung đã công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và Website của Trường Đại học Vinh).
         Mức điểm chuẩn áp dụng đối với học sinh phổ thông tại khu vực 3, mức chênh lệch điểm xét tuyển đối với các khu vực kế tiếp nhau 0.5 điểm, đối với các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp nhau 1.0 điểm.
2. Hồ sơ xét tuyển
- 01 giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2012 có đóng dấu đỏ của trường đăng kí dự thi (bản gốc).
- 01 phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên lạc của thí sinh.
- Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng/hồ sơ.
- Lệ phí chuyển phát nhanh kết quả xét tuyển: 15.000 đồng.
Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp về trường theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo trường Đại học Vinh.Nếu chuyển phát nhanh hồ sơ xét tuyển thí sinh phải gửi cả lệ phí chuyển phát nhanh để Nhà trường gửi kết quả xét tuyển.
 
3. Nguyên tắc xét tuyển
Hội đồng tuyển sinh Nhà trường căn cứ vào điểm chuẩn các ngành đã thông báo, căn cứ vào hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh để xét tuyển và ra quyết định.
 
4. Thời gian nhận hồ sơ
- Từ ngày 03/10/2012 đến 17h00 ngày 30/10/2012 (trừ ngày thứ 7 và Chủ nhật).
- Buổi Sáng từ 8h00 – 11h00, buổi chiều từ 14h00 – 17h00
 
5. Địa điểm nhận hồ sơ
Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0383.856394
Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
6. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển
 

 

STT
Tên ngành học
Khối
Điểm xét tuyển
bổ sung
Ghi chú
Điểm chuẩn
Số
lượng
1
Nuôi trồng thuỷ sản
A
13.0
30
 
B
14.0
40
 
2
Nông nghiệp
A
13.0
40
 
B
14.0
40
 
A1
14.0
30
 
3
Kinh tế Nông nghiệp
A
13.0
50
 
B
14.0
50
 

 

 

 

 
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Website Trường, eoffice;
- Lưu: HCTH, ĐT.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

 

 
 
 

NLN diem chuan NV 2.doc 
 

Thong bao xet tuyen nv2 2012.doc