BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

  Số: 2012 /TB-ĐHV                          Nghệ An, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 

 
 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

xét tuyển đối với thí sinh người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo

 

 
Căn cứ quy định tại mục b, khoản 1, điều 33, Chương IV của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại h ọc Vinh thông báo xét tuyển đối với thí sinh người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo, như sau:
 

 

1. Đối tượng xét tuyển:

 

Thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này.
2. Chỉ tiêu xét tuyển:   215 chỉ tiêu
3. Khu vực xét tuyển: Thí sinh thuộc đối tượng quy định ở mục 1 trong phạm vi cả nước.
4. Ngành đào tạo: Thí sinh có thể nộp đơn xin xét tuyển vào 1 trong các ngành đào tạo đại học của Trường Đại học Vinh được đăng trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2012.
5. Hồ sơ xét tuyển, gồm:
- Đơn xin xét tuyển
- Giấy chứng nhận người dân tộc thiểu số, Giấy chứng nhận có hộ khẩu thường trú tại huyện nghèo (từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012 (bản sao công chứng)
- Học bạ THPT (bản sao công chứng)
6. Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng
7. Sau khi trúng tuyển, nhập học, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 1 năm theo chương trình do Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh quy định trước khi vào học chính thức.
 

 

8. Thời gian nhận hồ sơ:

 

Từ ngày 20/7/2012 – đến hết ngày 20/10/2012.
9. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh – 182 Lê Duẩn – Thành phố Vinh – Nghệ An. Điện thoại: 0383.856.394.
 
 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                (Đã ký)
 
 
 
 
 
             PGS.TS. Đinh Xuân Khoa