Hiện nay, trường Đại học Vinh đã hoàn tất việc tổng hợp điểm tuyển sinh năm 2009 đối với các khối thi. Để tra cứu và biết điểm thi của mình, thí sinh có thể tra cứu tại địa chỉ/DATA/0/TuyenSinh/8/44/index.htm.