Thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm học, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ hoá trường học, ngày 24 tháng 01 năm 2015, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với sinh viên (SV). Hội nghị đối thoại được tổ chức trong cả ngày với sự chủ trì của GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và sự tham dự của cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường và hơn 1.000 đại biểu SV đại diện cho 345 lớp SV của 18 khoa đào tạo trong Nhà trường.

      Trước Hội nghị đối thoại, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 ý kiến từ SV gửi về. Trong cả ngày đối thoại, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cầu thị, sau khi nghe Hiệu trưởng Nhà trường trực tiếp trả lời các ý kiến, đã có gần 60 ý kiến của SV nêu ra tại hội trường và đã được Hiệu trưởng trực tiếp đối thoại. Nội dung các ý kiến của SV chủ yếu xoay quanh các vấn đề: đăng ký học, công tác cố vấn học tập, thực hiện quyền và nghĩa vụ của SV, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học…

       So với lần đầu tiên tổ chức Hội nghị đối thoại (năm học 2013 - 2014), lần này, Nhà trường đánh giá cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của SV đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường. Nhiều ý kiến của đại biểu SV đã đề xuất với nhà trường các giải pháp cụ thể hướng đến xây dựng môi trường học tập và rèn luyện chuyên nghiệp cho SV. 
 
       Để giúp SV kịp thời nắm được đầy đủ, chính xác các thông tin đã phản ánh trước và trong Hội nghị đối thoại với Hiệu trưởng, Nhà trường tổng hợp các ý kiến chính thành các nhóm vấn đề và cung cấp nội dung thông tin tại Hội nghị đối thoại của Hiệu trưởng Nhà trường với SV toàn trường: 
 
Thông tin chi tiết ở file đính kèm sau: 

TONG_HOP_CAU_TRA_LOI_DOI_THOAI_2015_(n)_150502101223.pdf