Thông tin chi tiết dưới file đính kèm sau:

Tro_cap_xa_hoi_142312132753.pdf