Danh sách học viên, sinh viên được điều động xem tại đây:

5_Quyet_dinh_&_DS_dieu_dong_2012_122206135258.rar