Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong các ngày 6, 7, 8 tháng 4 năm 2012, Trường Đại học Vinh đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2012.

     Tham dự kỳ thi có 610 thí sinh và được tổ chức tại 2 điểm thi (Đại học Vinh và Đại học Sài Gòn). Tại điểm thi Đại học Vinh có 306 thí sinh dự thi được chia thành 12 phòng thi, gồm có 26 chuyên ngành. Tại điểm thi Đại học Sài Gòn có 304 thí sinh dự thi được chia thành 11 phòng thi,  gồm có 15 chuyên ngành. Theo thống kê, đến cuối kỳ thi có 01 thí sinh bỏ thi và 02 thí sinh bị đình chỉ thi.

    Để tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh, trước đó Trường Đại học Vinh đã làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi: thông báo tuyển sinh, tổ chức học các chuyên đề bổ sung cho thí sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm, y tế; các quyết định thành lập Hội đồng, tiểu ban, điều động cán bộ coi thi, mời thanh tra Bộ, Công an; công tác làm đề, quản lý, in, sao đề thi được thực hiện theo chế độ bảo mật đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã điều động cán bộ coi thi đúng quy định và đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho 78 cán bộ ở 02 điểm thi. Đồng thời, phối hợp với lực lượng thanh tra, giám sát, công an để tổ chức tốt công tác coi thi và đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi.

    Nhìn chung, kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2012 của Trường Đại học Vinh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế.

                                                                                                                          Lê Hằng